Проект: „ДОМОТ Е ЕДНАКВОСТ“ финансиран од Habitat for Humanity International

Согласно Правилникот за набавки на Здружението за хумано домување Хабитат Македонија од 28.12.2015 година и Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за набавки од 27.12.2023 година, а во врска со проектот „Домот е еднаквост/Home Equals“ спроведуван од Хабитат Македонија, во партнерство со општините Шуто Оризари и Куманово, Здружението за хумано домување Хабитат Македонија на ден 10.06.2024 година објавува:

ПОВИК И УСЛОВИ НА НАБАВКА бр. 45/2024
Рок на поднесување на понудата е најдоцна до 20 јуни 2024 година (четврток), до 15 часот.

За дополнителни информации понудувачите можат да го контактираат Костадин Настевски, контакт 075 868 138, е-меил: knastevski@habitat.org.mk).